Egy adatkezelőnek kötelező a weboldalán adatkezelési tájékoztatót elhelyeznie.
 
A tájékoztató meghatározza az adatkezelőt, részletesen leírja az adatkezelő  adatkezelési irányelveit, az adatkezelőre vonatkozó jogszabályokat, az adatkezeléshez kapcsolódó alapfogalmakat, az egyes adatkezeléseket, az adatfeldolgozásra jogosultak meghatározását, ha vannak, a jogorvoslati lehetőségeket. Maga a tájékoztató lehet a belső szabályzat is, amennyiben ezt az adatkezelő igényli.
 
Cookie-tájékoztató
 
Az elektronikus hírközlésről szóló törvény 155.§ 4. bek. alapján egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.
Ez azt jelenti, hogy a cookie-k elhelyezését a felhasználónak jóvá kell hagynia, de a jóváhagyást meg kell előznie egy adatvédelemre is kiterjedő tájékoztatásnak.
 
Abban az esetben, ha az adatkezelő nem tesz elérhetővé adatkezelési tájékoztatót, vagy cookie-t használ, de arról a fentiek szerint nem tájékoztatja a felhasználót, nem megfelelően jár el és ez büntetés kiszabását vonhatja maga után egy NAIH vizsgála esetén.

Weboldalról elérhető tájékoztatók? Melyek ezek?

Teljesítse kötelezettségeit, hogy elkerülje a büntetést!
Kapcsolódó szolgáltatásaink
 
  • Adatvédelmi tájékoztató megszövegezése
  • Cookie tájékoztató szövegének kialakítása, külön kérés esetén a weboldalon történő elhelyezése
  • Adatkezelési bejelentések előkészítése a NAIH felé

Rövidített adatkezelési tájékoztató:

A weboldalon történő kapcsolatfelvétel (adatvédelmi teszt elküldése, weboldalon keresztül történő üzenetküldés) esetén az Ön személyes adatainak (név, e-mail cím, telefonszám) elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy megküldött adatait az Adatvédelmi Tanácsadó Kft. (és a közös adatkezelésben résztvevő más adatkezelők), mint adatkezelő a GDPR 6. cikk 1. a) pontja alapján kezelje. Az adatkezelés célja a kérdések, ajánlatkérések megválaszolása, kapcsolatfelvétel és -tartás. Érintettek mindazon természetes személyek, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, akik a weboldal szövegboxainak használatával az Adatkezelőtől a fent nevezett célokból információt kérnek. Az adatok kezelésének időtartama a cél megvalósulásáig tart főszabály szerint. Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga) az info@adatvedelmitauditor.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal teheti meg, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő adatbiztonsági intézkedései összhangban vannak a GDPR-ban és az Infotv. 25/I. §-ban foglaltakkal. A weboldal a wix.com weboldalkészítő portál segítségével jött létre, a wix.com használ, vagy használhat cookie-kat, de azokat az adatkezelő nem használja fel, felelősséggel azok után nem tartozik. Részletes adatkezelési és adatbiztonsági tájékoztatónkat megtekintheti itt

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now