top of page
Egy adatkezelőnek kötelező a weboldalán adatkezelési tájékoztatót elhelyeznie.
 
A tájékoztató meghatározza az adatkezelőt, részletesen leírja az adatkezelő  adatkezelési irányelveit, az adatkezelőre vonatkozó jogszabályokat, az adatkezeléshez kapcsolódó alapfogalmakat, az egyes adatkezeléseket, az adatfeldolgozásra jogosultak meghatározását, ha vannak, a jogorvoslati lehetőségeket. Maga a tájékoztató lehet a belső szabályzat is, amennyiben ezt az adatkezelő igényli.
 
Cookie-tájékoztató
 
Az elektronikus hírközlésről szóló törvény 155.§ 4. bek. alapján egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.
Ez azt jelenti, hogy a cookie-k elhelyezését a felhasználónak jóvá kell hagynia, de a jóváhagyást meg kell előznie egy adatvédelemre is kiterjedő tájékoztatásnak.
 
Abban az esetben, ha az adatkezelő nem tesz elérhetővé adatkezelési tájékoztatót, vagy cookie-t használ, de arról a fentiek szerint nem tájékoztatja a felhasználót, nem megfelelően jár el és ez büntetés kiszabását vonhatja maga után egy NAIH vizsgála esetén.

Weboldalról elérhető tájékoztatók? Melyek ezek?

Teljesítse kötelezettségeit, hogy elkerülje a büntetést!
Kapcsolódó szolgáltatásaink
 
  • Adatvédelmi tájékoztató megszövegezése
  • Cookie tájékoztató szövegének kialakítása, külön kérés esetén a weboldalon történő elhelyezése
  • Adatkezelési bejelentések előkészítése a NAIH felé
bottom of page