A weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, a tartalom mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a szerző írásos hozzájárulása nélkül. Szerző a weboldal üzemeltetője, az alább megjelölt személy.

A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén a szerző közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Minden jog fenntartva. Az oldal üzemeltetője, a szerzői jogok jogosultja: