top of page

Az Adatvédelmi Auditor és a BaSka – kézzel készült cukiságok tárháza közös nyereményjátékának szabályzata 

A jelen szabályzat szerinti nyereményjátékot

 

 

 

a továbbiakban: Szervező) önállóan szervezi az a jelen szabályzat alapján:

 1. A nyereményjáték adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező. A nyereményjáték időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden felhasználó számára a www.adatvedelmiauditor.hu/nyeremenyjatek/ weboldalon. A szabályzat módosításait, valamint a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező e weboldalon teszi közzé.

 2. A nyereményjáték Szervezőjének bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a weboldal felhasználó, vagy a játékban résztvevő bármely jogcímen történő, Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét.

 3. Szervező fenntartja a jogot a játék törlésére vagy felfüggesztésére, vagy a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a játék kapcsán visszaélés, vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy vis major esetén.

 4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játékszabályzatot, vagy magát a játékot kiegészítse vagy módosítsa, de arról a weboldalon keresztül köteles előzetesen értesíteni a weboldal felhasználóit, valamint a játékban résztvevőket.

 5. A promóciós játékban történő részvétel a mindenkor hatályos szabályzat megértésének és elfogadásának minősül.

 6. A játék meghatározása

 7. Tárgynyeremény (lásd: A nyeremény fejezetet) kisorsolása azok között, akik a promóciós játék Szervezőinek www.fb.com/adatvedelmiauditor/  ; https://www.facebook.com/BaSka76/?fref=ts oldalait a tetszik/like gomb megnyomásával követik és a nyereményjáték posztjához kommentben odaírják, hogy a BaSka – kézzel készült cukiságok tárháza Facebook oldalnak (https://www.facebook.com/BaSka76/?fref=ts) jelenleg hány követője van.

 8. Mindezek alapján, a Szervező jogosult ellenőrizni a kommenteket.

 9. A játék időtartama: 2017.04.11. napján 09:00 órától 2017.04.12. napján 24:00 óráig tart. A sorsolás 2017.04.13. napján, 09:00 órakor történik elektronikus véletlengenerátor segítségével a játékban részt vevők neveinek felhasználásával.

 10. A játékban történő részvétel feltételei:

 11. A nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, az alábbi kivételekkel: a játékban nem vehetnek részt

 12. a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a hatályos Ptk. -ban meghatározott közeli hozzátartozói; valamint

 13. a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, és ezen személyeknek a hatályos Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozói.

 14. A sorsoláson történő részvétel feltételei

 15. A sorsoláson azok a játékban részt vett természetes személyek vehetnek részt, akik a fent említett  közösségi oldalakat a tetszik gomb megnyomásával követik és a nyereményjáték posztjához kommentben odaírják, hogy a BaSka – kézzel készült cukiságok tárháza Facebook oldalnak jelenleg hány követője van.

 16. A sorsoláson történő részvételnek egyéb feltétele nincsen.

 17. A játék menete

 18. A játékban résztvevők nevei egy, más adatbázisoktól elkülönített adatállományba kerülnek.

 19. A sorsoláskor ezen adatállományból az adatok egy véletlengenerátor segítségével kerülnek kisorsolásra.

 20. A sorsolás alkalmával 2 résztvevő kerül kisorsolásra; 1 nyertes és 1 pótnyertes.

 21. A nyertes a nyereménye átvételét kizárólag a Szervezőtől kapott visszaigazoló elektronikus üzenet útján tudja intézni: vissza kell igazolnia a játékban történt részvételét, valamint a nyeremény elfogadását az elektronikus üzenet kézhezvételét követő 5 napon belül.

 22. Amennyiben

 23. a határidő eredménytelenül telt el, vagy

 24. a kapcsolatfelvétel háromszori próbálkozás ellenére sem sikerült, vagy

 25. a nyertes a Szervezőt arról tájékoztatja, hogy a játékban nem vett részt, vagy

 26. a nyereményt nem kívánja elfogadni, úgy a pótnyertes kerül kiértesítésre a fentiek szerint.

 27. Ha

 28. a pótnyertessel kapcsolatos határidő eredménytelenül telt el, vagy

 29. a kapcsolatfelvétel háromszori próbálkozás ellenére sem sikerült, vagy

 30. a pótnyertes a Szervezőt arról tájékoztatja, hogy a játékban nem vett részt, vagy

 31. a nyereményt nem kívánja elfogadni, úgy a nyereményt a Szervező újabb sorsolással sorsolja ki.

 32. A nyereményt a nyertes (pótnyertes) postai úton kapja meg a BaSka – kézzel készült cukiságok tárházától, közvetlenül.

 33. A nyeremények

 34. A promóciós játék nyereménye: 1 darab kézzel készült, egyedi papír zsebkendő tartó, melyről a játékhoz képet is mellékelünk.

 35. A nyeremény más termékre nem cserélhető, továbbá készpénzre nem váltható át, valamint más személyre nem ruházható át.

 36. Adatvédelem

 37. Az adatvédelemre vonatkozóan a Szervező Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot fogadott el, amely elérhető a www.adatvedelmiauditor.hu oldalon.

 38. Adatkezelő személyes adatokat (név, cím) csak a BaSka – kézzel készült cukiságok tárháza felé továbbít, kapcsolatfelvétel céljából.

 39. A Szervező a jelen játékszabályzatban is felhívja a résztvevők figyelmét arra, az adataik kezelésének jogalapja a résztvevők, mint érintettek önkéntes hozzájárulása a játékszabályzat, valamint az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat megértését és elfogadását követően, célja pedig a sorsolás lebonyolítása, az érintettek azonosítása a sorsolást követően, valamint a kapcsolattartás.

 40. Szervező felhívja a játékban résztvevők figyelmét arra, hogy a játékban történő részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kisorsolásra kerül, úgy neve nyertesként kerül kihirdetésre a www.fb.com/adatvedelmiauditor és a https://www.facebook.com/BaSka76/?fref=ts közösségi oldalakon.

 41. Tekintettel arra, hogy a játékban történő részvétel ingyenes (tétfizetéshez nem kötött), továbbá arra, hogy közösségi oldal kedveléséhez és komment megadásához kötött, így a Szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá nem esik, nem engedélyköteles, és nem bejelentésköteles tevékenység. Amennyiben Szervezőnek adófizetési kötelezettsége fakadna a jelen nyereményjáték szervezéséből, azt a játékban résztvevőkre, vagy a nyertesekre nem hárítja el, maga viseli.

 

Lezárva: 2017. április hó 10. nap                                                                               Szervező

bottom of page