Az Adatvédelmi Auditor és a BaSka – kézzel készült cukiságok tárháza közös nyereményjátékának szabályzata 

A jelen szabályzat szerinti nyereményjátékot

 

 

 

a továbbiakban: Szervező) önállóan szervezi az a jelen szabályzat alapján:

 1. A nyereményjáték adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező. A nyereményjáték időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden felhasználó számára a www.adatvedelmiauditor.hu/nyeremenyjatek/ weboldalon. A szabályzat módosításait, valamint a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező e weboldalon teszi közzé.

 2. A nyereményjáték Szervezőjének bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a weboldal felhasználó, vagy a játékban résztvevő bármely jogcímen történő, Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét.

 3. Szervező fenntartja a jogot a játék törlésére vagy felfüggesztésére, vagy a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a játék kapcsán visszaélés, vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy vis major esetén.

 4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játékszabályzatot, vagy magát a játékot kiegészítse vagy módosítsa, de arról a weboldalon keresztül köteles előzetesen értesíteni a weboldal felhasználóit, valamint a játékban résztvevőket.

 5. A promóciós játékban történő részvétel a mindenkor hatályos szabályzat megértésének és elfogadásának minősül.

 6. A játék meghatározása

 7. Tárgynyeremény (lásd: A nyeremény fejezetet) kisorsolása azok között, akik a promóciós játék Szervezőinek www.fb.com/adatvedelmiauditor/  ; https://www.facebook.com/BaSka76/?fref=ts oldalait a tetszik/like gomb megnyomásával követik és a nyereményjáték posztjához kommentben odaírják, hogy a BaSka – kézzel készült cukiságok tárháza Facebook oldalnak (https://www.facebook.com/BaSka76/?fref=ts) jelenleg hány követője van.

 8. Mindezek alapján, a Szervező jogosult ellenőrizni a kommenteket.

 9. A játék időtartama: 2017.04.11. napján 09:00 órától 2017.04.12. napján 24:00 óráig tart. A sorsolás 2017.04.13. napján, 09:00 órakor történik elektronikus véletlengenerátor segítségével a játékban részt vevők neveinek felhasználásával.

 10. A játékban történő részvétel feltételei:

 11. A nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, az alábbi kivételekkel: a játékban nem vehetnek részt

 12. a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a hatályos Ptk. -ban meghatározott közeli hozzátartozói; valamint

 13. a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, és ezen személyeknek a hatályos Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozói.

 14. A sorsoláson történő részvétel feltételei

 15. A sorsoláson azok a játékban részt vett természetes személyek vehetnek részt, akik a fent említett  közösségi oldalakat a tetszik gomb megnyomásával követik és a nyereményjáték posztjához kommentben odaírják, hogy a BaSka – kézzel készült cukiságok tárháza Facebook oldalnak jelenleg hány követője van.

 16. A sorsoláson történő részvételnek egyéb feltétele nincsen.

 17. A játék menete

 18. A játékban résztvevők nevei egy, más adatbázisoktól elkülönített adatállományba kerülnek.

 19. A sorsoláskor ezen adatállományból az adatok egy véletlengenerátor segítségével kerülnek kisorsolásra.

 20. A sorsolás alkalmával 2 résztvevő kerül kisorsolásra; 1 nyertes és 1 pótnyertes.

 21. A nyertes a nyereménye átvételét kizárólag a Szervezőtől kapott visszaigazoló elektronikus üzenet útján tudja intézni: vissza kell igazolnia a játékban történt részvételét, valamint a nyeremény elfogadását az elektronikus üzenet kézhezvételét követő 5 napon belül.

 22. Amennyiben

 23. a határidő eredménytelenül telt el, vagy

 24. a kapcsolatfelvétel háromszori próbálkozás ellenére sem sikerült, vagy

 25. a nyertes a Szervezőt arról tájékoztatja, hogy a játékban nem vett részt, vagy

 26. a nyereményt nem kívánja elfogadni, úgy a pótnyertes kerül kiértesítésre a fentiek szerint.

 27. Ha

 28. a pótnyertessel kapcsolatos határidő eredménytelenül telt el, vagy

 29. a kapcsolatfelvétel háromszori próbálkozás ellenére sem sikerült, vagy

 30. a pótnyertes a Szervezőt arról tájékoztatja, hogy a játékban nem vett részt, vagy

 31. a nyereményt nem kívánja elfogadni, úgy a nyereményt a Szervező újabb sorsolással sorsolja ki.

 32. A nyereményt a nyertes (pótnyertes) postai úton kapja meg a BaSka – kézzel készült cukiságok tárházától, közvetlenül.

 33. A nyeremények

 34. A promóciós játék nyereménye: 1 darab kézzel készült, egyedi papír zsebkendő tartó, melyről a játékhoz képet is mellékelünk.

 35. A nyeremény más termékre nem cserélhető, továbbá készpénzre nem váltható át, valamint más személyre nem ruházható át.

 36. Adatvédelem

 37. Az adatvédelemre vonatkozóan a Szervező Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot fogadott el, amely elérhető a www.adatvedelmiauditor.hu oldalon.

 38. Adatkezelő személyes adatokat (név, cím) csak a BaSka – kézzel készült cukiságok tárháza felé továbbít, kapcsolatfelvétel céljából.

 39. A Szervező a jelen játékszabályzatban is felhívja a résztvevők figyelmét arra, az adataik kezelésének jogalapja a résztvevők, mint érintettek önkéntes hozzájárulása a játékszabályzat, valamint az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat megértését és elfogadását követően, célja pedig a sorsolás lebonyolítása, az érintettek azonosítása a sorsolást követően, valamint a kapcsolattartás.

 40. Szervező felhívja a játékban résztvevők figyelmét arra, hogy a játékban történő részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kisorsolásra kerül, úgy neve nyertesként kerül kihirdetésre a www.fb.com/adatvedelmiauditor és a https://www.facebook.com/BaSka76/?fref=ts közösségi oldalakon.

 41. Tekintettel arra, hogy a játékban történő részvétel ingyenes (tétfizetéshez nem kötött), továbbá arra, hogy közösségi oldal kedveléséhez és komment megadásához kötött, így a Szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá nem esik, nem engedélyköteles, és nem bejelentésköteles tevékenység. Amennyiben Szervezőnek adófizetési kötelezettsége fakadna a jelen nyereményjáték szervezéséből, azt a játékban résztvevőkre, vagy a nyertesekre nem hárítja el, maga viseli.

 

Lezárva: 2017. április hó 10. nap                                                                               Szervező

Rövidített adatkezelési tájékoztató:

A weboldalon történő kapcsolatfelvétel (adatvédelmi teszt elküldése, weboldalon keresztül történő üzenetküldés) esetén az Ön személyes adatainak (név, e-mail cím, telefonszám) elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy megküldött adatait az Adatvédelmi Tanácsadó Kft. (és a közös adatkezelésben résztvevő más adatkezelők), mint adatkezelő a GDPR 6. cikk 1. a) pontja alapján kezelje. Az adatkezelés célja a kérdések, ajánlatkérések megválaszolása, kapcsolatfelvétel és -tartás. Érintettek mindazon természetes személyek, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, akik a weboldal szövegboxainak használatával az Adatkezelőtől a fent nevezett célokból információt kérnek. Az adatok kezelésének időtartama a cél megvalósulásáig tart főszabály szerint. Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga) az info@adatvedelmitauditor.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal teheti meg, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő adatbiztonsági intézkedései összhangban vannak a GDPR-ban és az Infotv. 25/I. §-ban foglaltakkal. A weboldal a wix.com weboldalkészítő portál segítségével jött létre, a wix.com használ, vagy használhat cookie-kat, de azokat az adatkezelő nem használja fel, felelősséggel azok után nem tartozik. Részletes adatkezelési és adatbiztonsági tájékoztatónkat megtekintheti itt

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now