Minden vállalkozásnak és minden weboldalnak szüksége van a működésének megfelelő adatvédelmi szabályozásra. 

A törvényi kötelezettségek elmulasztása bírságolást vonhat maga után.

Jogszabályoknak, hatósági állásfoglalásoknak és a működésnek megfelelő adatvédelmi szabályozást írni és a bejelentéseket megtenni nem könnyű.

Mi segítünk.

Az előttünk álló feladatok

Adatvédelmi szabályozás

Teljesíti a  GDPR és Info tv. szerinti tájékoztatási kötelezettséget.

A vonatkozó jogszabályoknak, hatósági állásfoglalásoknak megfelel.

Személyre szabott: precízen, az Ön működésének megfelelően hozzuk létre.

A szabályozás részét képező tájékoztatók azonnal használhatók.

Egyszerű, mert a jogi háttértudást mi adjuk.

Gyors, felmérést követően néhány nap alatt elkészül.

 
 

Adatvédelmi audit tartása

A cél az, hogy felmérje, 

 • vállalkozása hogyan működik,

 • milyen dokumentációs háttere van, az teljesíti-e a jogszabályi előírásokat,

 • munkatársak ismerik-e vonatkozó feladataikat, betartják-e a szabályokat,

 • a működés milyen szabályok szerint történik,

 • betartja-e a GDPR-ból, valamint más jogszabályokból fakadó kötelezettségeket.

 

Oktatások és előadások tartása

A kialakított szabályozás és a bejelentések még önmagukban még nem garantálják az adatkezelő szabálykövető működését.

A munkavállalókat oktatni kell,

 • az adatvédelmi, adatbiztonsági tudatosságot növelni kell,

 • a jogszabályi előírásokat és azok változásait a munkafolyamatokba be kell építeni.

 

Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása

Az Info tv. alapján adatvédelmi tisztviselőt kell kinevezni vagy megbízni

 • a) ha az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó állami feladatot vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot lát el - kivéve a bíróságokat -, vagy

 • b) ha törvény vagy az Európai Unió jogi aktusa azt előírja.

A GDPR, mint az EU jogi aktusa szerint ki kell nevezni, ha

 • az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;

 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;

 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

Adatvédelmi tisztviselőt opcionálisan, az adatvédelem mellett elkötelezett adatkezelő külső támogatójaként is ki lehet nevezni.

 

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása 

Az Info tv. alapján Önnek, mint adatkezelőnek kötelező az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetnie.

 

Kötelező  erejű vállalati szabályozás 

Az EU adatvédelmi rendeletének 47. cikke ezeket kötelező erejű vállalati szabályokat kell létrehozni, ha

vállalkozáscsoport vagy a közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások csoportja minden érintett tagjára, beleértve az alkalmazottakat is, jogilag kötelező erejű, alkalmazandó és általuk érvényesített;

kifejezetten rendelkezik az érintetteknek a személyes adataik kezelése tekintetében kikényszeríthető jogairól; és

megfelel a (2) bekezdés szerinti követelményeknek.

A hatályos jogi rendelkezéseknek mindenben megfelelő szabályozás kidolgozásában segítséget nyújtunk partnereink számára.

 

Rövidített adatkezelési tájékoztató:

A weboldalon történő kapcsolatfelvétel (adatvédelmi teszt elküldése, weboldalon keresztül történő üzenetküldés) esetén az Ön személyes adatainak (név, e-mail cím, telefonszám) elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy megküldött adatait az Adatvédelmi Tanácsadó Kft. (és a közös adatkezelésben résztvevő más adatkezelők), mint adatkezelő a GDPR 6. cikk 1. a) pontja alapján kezelje. Az adatkezelés célja a kérdések, ajánlatkérések megválaszolása, kapcsolatfelvétel és -tartás. Érintettek mindazon természetes személyek, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, akik a weboldal szövegboxainak használatával az Adatkezelőtől a fent nevezett célokból információt kérnek. Az adatok kezelésének időtartama a cél megvalósulásáig tart főszabály szerint. Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga) az info@adatvedelmitauditor.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal teheti meg, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő adatbiztonsági intézkedései összhangban vannak a GDPR-ban és az Infotv. 25/I. §-ban foglaltakkal. A weboldal a wix.com weboldalkészítő portál segítségével jött létre, a wix.com használ, vagy használhat cookie-kat, de azokat az adatkezelő nem használja fel, felelősséggel azok után nem tartozik. Részletes adatkezelési és adatbiztonsági tájékoztatónkat megtekintheti itt

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now