Útmutató a NAIH ajánlása alapján 

Mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát

Ezen alkotmányos követelmény az adatkezelés megkezdése előtt az előzetes tájékoztatáson keresztül érvényesülhet.

Az érintettek a megfelelő tájékoztatáson keresztül ismerhetik meg a személyes adataikra vonatkozó adatkezelést, illetve ezáltal érvényesülhet az információs önrendelkezési joguk.

Az előzetes tájékoztatásra vonatkozó követelményeket a jogalkotó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §- ában fogalmazta meg.

A jogalkotó alapvetően azt írja elő az adatkezelőknek, hogy az adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről nyújtsanak tájékoztatást, külön-külön.

A Hatóság tapasztalta, hogy az adatkezelési tájékoztatók sok esetben nem felelnek meg az alapvető alkotmányos követelménynek, és a magánszemélyek annak alapján nem tudják felismerni azt, hogy az adott adatkezelés milyen hatással van az információs önrendelkezési jogukra.

A tájékoztatás megadása történhet írásban – különféle levelekben, nyomtatványokon, szabályzatokban, akár szóban is. Az adatkezelőnek igazolnia kell a tájékoztatás megtörténtét, így – egyes kivételektől eltekintve - az írásbeli, dokumentált tájékoztatási forma a főszabály.

Minthogy a tájékoztatást mindig az adott adatkezelésre jellemző sajátosságok szerint kell kialakítani, így a szerteágazó célú és különböző jogalapú adatkezelések esetében egy tipikus formaszöveget nem lehet meghatározni.

Az előzetes tájékoztatás minőségével és elérhetőségével összefüggő követelmények

A tájékoztatás közérthetőségének biztosítása

 • Nem fogadható el az a gyakorlat, amennyiben az adatkezelő pusztán szó szerint megismétli a jogszabályok szövegét.

 • Egy adatkezelési tájékoztató megfogalmazása során nem annak van jelentősége, hogy az adatkezelő ismeri-e az adatvédelem alapelveit, hanem arról kell tájékoztatást nyújtania, hogy az adatkezelése során ténylegesen hogyan is érvényesülnek az alapelvek.

A tájékoztató olvashatósága, áttekinthetősége

 • A tájékoztatónak strukturáltnak, könnyen áttekinthetőnek kell lenni.

 • A megfelelő tördelés kiemelt jelentőségű.

 • Emellett – megfelelő betűméret alkalmazásával – biztosítania kell a szöveg olvashatóságát.

 

A tájékoztató igazodjon az érintettek köréhez

 • Amennyiben az adatkezelés kiterjed külföldi állampolgárok személyes adataira (például egy hostel vendégkönyve, külföldieknek szóló pályázat), az adatkezelőnek biztosítania kell azt, hogy az adatkezelési tájékoztató legalább angol nyelven elérhető legyen.

A tájékoztató nem jognyilatkozat.

 

A tájékoztató ismertesse az adatkezelő egyedi adatkezelését

 • Az előzetes tájékoztatás akkor valósul meg, ha a szabályzat tartalmazza az adott szervezetre, cégre vonatkozó saját adatkezelési előírásokat.

 

A tájékoztató rendelkezésre állása, elérhetősége

 • Az adatkezelési tájékoztatónak a személyes adatok felvételekor az érintettek számára rendelkezésre kell állnia.

A törvényi előírásoknak megfelelő szabályzat kötelező elemei

 • Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége

 • Az adatkezelés célja

 • Az adatkezelés jogalapja

 • A kezelt adatok köre

 • Az adatkezelés időtartama

 • Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

 • Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

 • Az adatkezelésről szóló tájékoztatás

 • Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 • Az érintettek köre

A kifejtett szempontok alapján tekintsék át meglévő adatvédelmi és adatbiztonsági tájékoztatójukat, vegyék figyelembe az Önök által végzett adatkezelések sajátosságait, és szükség szerint végezzék el azokat a módosításokat, mellyel a tájékoztatási kötelezettségnek megfelelően eleget tesznek!

Kérés esetén professzionális segítséget nyújtunk.

Rövidített adatkezelési tájékoztató:

A weboldalon történő kapcsolatfelvétel (adatvédelmi teszt elküldése, weboldalon keresztül történő üzenetküldés) esetén Ön személyes adatainak (név, e-mail cím, telefonszám) elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy megküldött adatait megismerhessük és a GDPR 6. cikk 1. a) pontja alapján kezeljük. Az adatkezelés célja a kérdések, ajánlatkérések megválaszolása, kapcsaolatfelvétel és -tartás. A személyes adatok feldolgozását Adatkezelő látja el. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, nem tesszük hozzáférhetővé. Adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, valamint egyéb jogairól és az adatkezelésről bővebb felvilágosítást az info@adatvedelmitauditor.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal teheti meg. Weboldalunk a wix.com weboldalkészítő portál segítségével jött létre, a wix.com használ, vagy használhat cookie-kat, de azokat mi nem használjuk, felelősséggel azok után nem tartozunk. Amennyiben az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellene, valamint a NAIH-hoz (www.naih.hu)  illetve a lakóhely szerint illetékes bírósághoz fordulhat. Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-110459/2016. Részletes adatvédelmi és adatbiztonsági tájékoztatónkat megtekintheti itt

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now