top of page

Útmutató a NAIH ajánlása alapján 

Mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát

Ezen alkotmányos követelmény az adatkezelés megkezdése előtt az előzetes tájékoztatáson keresztül érvényesülhet.

Az érintettek a megfelelő tájékoztatáson keresztül ismerhetik meg a személyes adataikra vonatkozó adatkezelést, illetve ezáltal érvényesülhet az információs önrendelkezési joguk.

Az előzetes tájékoztatásra vonatkozó követelményeket a jogalkotó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §- ában fogalmazta meg.

A jogalkotó alapvetően azt írja elő az adatkezelőknek, hogy az adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről nyújtsanak tájékoztatást, külön-külön.

A Hatóság tapasztalta, hogy az adatkezelési tájékoztatók sok esetben nem felelnek meg az alapvető alkotmányos követelménynek, és a magánszemélyek annak alapján nem tudják felismerni azt, hogy az adott adatkezelés milyen hatással van az információs önrendelkezési jogukra.

A tájékoztatás megadása történhet írásban – különféle levelekben, nyomtatványokon, szabályzatokban, akár szóban is. Az adatkezelőnek igazolnia kell a tájékoztatás megtörténtét, így – egyes kivételektől eltekintve - az írásbeli, dokumentált tájékoztatási forma a főszabály.

Minthogy a tájékoztatást mindig az adott adatkezelésre jellemző sajátosságok szerint kell kialakítani, így a szerteágazó célú és különböző jogalapú adatkezelések esetében egy tipikus formaszöveget nem lehet meghatározni.

Az előzetes tájékoztatás minőségével és elérhetőségével összefüggő követelmények

A tájékoztatás közérthetőségének biztosítása

 • Nem fogadható el az a gyakorlat, amennyiben az adatkezelő pusztán szó szerint megismétli a jogszabályok szövegét.

 • Egy adatkezelési tájékoztató megfogalmazása során nem annak van jelentősége, hogy az adatkezelő ismeri-e az adatvédelem alapelveit, hanem arról kell tájékoztatást nyújtania, hogy az adatkezelése során ténylegesen hogyan is érvényesülnek az alapelvek.

A tájékoztató olvashatósága, áttekinthetősége

 • A tájékoztatónak strukturáltnak, könnyen áttekinthetőnek kell lenni.

 • A megfelelő tördelés kiemelt jelentőségű.

 • Emellett – megfelelő betűméret alkalmazásával – biztosítania kell a szöveg olvashatóságát.

 

A tájékoztató igazodjon az érintettek köréhez

 • Amennyiben az adatkezelés kiterjed külföldi állampolgárok személyes adataira (például egy hostel vendégkönyve, külföldieknek szóló pályázat), az adatkezelőnek biztosítania kell azt, hogy az adatkezelési tájékoztató legalább angol nyelven elérhető legyen.

A tájékoztató nem jognyilatkozat.

 

A tájékoztató ismertesse az adatkezelő egyedi adatkezelését

 • Az előzetes tájékoztatás akkor valósul meg, ha a szabályzat tartalmazza az adott szervezetre, cégre vonatkozó saját adatkezelési előírásokat.

 

A tájékoztató rendelkezésre állása, elérhetősége

 • Az adatkezelési tájékoztatónak a személyes adatok felvételekor az érintettek számára rendelkezésre kell állnia.

A törvényi előírásoknak megfelelő szabályzat kötelező elemei

 • Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége

 • Az adatkezelés célja

 • Az adatkezelés jogalapja

 • A kezelt adatok köre

 • Az adatkezelés időtartama

 • Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

 • Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

 • Az adatkezelésről szóló tájékoztatás

 • Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 • Az érintettek köre

A kifejtett szempontok alapján tekintsék át meglévő adatvédelmi és adatbiztonsági tájékoztatójukat, vegyék figyelembe az Önök által végzett adatkezelések sajátosságait, és szükség szerint végezzék el azokat a módosításokat, mellyel a tájékoztatási kötelezettségnek megfelelően eleget tesznek!

Kérés esetén professzionális segítséget nyújtunk.

Ajánlatot kérek!
bottom of page