top of page

+36-31-781-20-12

+36-20-570-37-73

 • White Facebook Icon
Neat Desk

Csomagajánlat működő vállalkozások számára

 

A csomag részei:

 • személyes vagy online egyeztetés az adatvédelmi megfelelés folyamatáról

 • adatvédelmi és adatbiztonsági átvilágítás, amely érinti különösen, de nem kizárólagosan

  • a már kialakatt, belső (bármilyen célú) szabályozást, (munkáltatói) utasításokat,

  • kötött szerződéseket,

  • szerződés-mintákat,

  • munkaköri leírásokat,

  • adatkezelési, munkavállalói és bármilyen más tájékoztatókat,

  • bármilyen dokumentációt, amelyben szerepel személyes adat és/vagy meghatározza az adatkezelés mikéntjét,

 • a tényleges működést,

  • szervezeti egységenként (pl. HR, fejlesztés, gyártás, stb.) az egyes folyamatokat,

  • folyamatonként a végzett adatkezelési tevékenységeket,

  • a belső és külső kommunikációs csatornákat,

 • a hozott adatbiztonsági intézkedéseket, ideértve a fizikai és informatikai (logikai) védelmet, valamint ezek dokumentációját is

 • audit jelentés létrehozása a fentiek eredményéről, kijavítva a dokumentáció esetleges eltéréseit,

 • amennyiben szükségesek, úgy érdekmérlegelési tesztek és hatásvizsgálatok kialakításában segítségnyújtás,

 • a feltárt működésnek megfelelő belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályozás létrehozása, ideértve az érintetti joggyakorlásra, adatvédelmi incidensekre vonatkozó eljárásrendeket, a személyes adatok kezelésével arányos fizikai és logikai adatbiztonsági intézkedések kialakításában történő tanácsadást, és az elfogadott intézkedések vonatkozó dokumentációjának létrehozását, stb.,

 • adatvédelmi és adatbiztonsági oktatási anyag összeállítása,

 • ügyvezetés és munkatársak dokumentált online vagy személyes leoktatása, a tudás tesztelése,

 • adatkezelési tevékenységek nyilvántartása,

 • az esetleges adatvédelmi incidensek nyilvántartása,

 • személyes vagy online, de folyamatos rendelkezésre állás, javaslattétel és tanácsadás a helyes adatvédelmi és adatbiztonsági működés érdekében

 • érintetti joggyakorlás esetén válasz- és intézkedési terv létrehozása

 • személyes adatok kezelésére vonatkozó uniós és hazai jogszabályok rendelkezéseinek betartásában segítségnyújtás

 • kapcsolattartás hatósággal szükség esetén

bottom of page