top of page
2016.  január hó 1. napjától és 2015. október 1. napjától is módosult az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXIII. törvény (Info tv.)!
 
A 2015. október 1. napján hatályba lépett módosítások:
 
A Hatóság (NAIH) már hivatalból jár el (Info tv. 60.§), nem csupán hozzá beérkezett panasz esetén. Ez azt jelenti, hogy bárkinél, aki adatkezelő, a NAIH vizsgálódhat.
 
Ezzel párhuzamosan a jogköre kibővült (Info tv. 61.§), amelynek alapján az adatvédelmi hatósági eljárásban hozott határozatában
 • megállapíthatja a személyes adatok jogellenes kezelésének vagy feldolgozásának tényét,
 • elrendelheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését,
 • elrendelheti a jogellenesen kezelt vagy feldolgozott személyes adatok zárolását, törlését vagy megsemmisítését,
 • megtilthatja a személyes adatok jogellenes kezelését vagy feldolgozását,
 • megtilthatja a személyes adatok külföldre történő továbbítását vagy átadását,
 • elrendelheti az érintett tájékoztatását, ha azt az adatkezelő jogellenesen tagadta meg, valamint
 • bírságot szabhat ki.
 
Mindemellett a legmagasabb büntetési tétel 20 millió forintra nőtt (Info tv. 61,§ (3.) bek.).
 
A módosítás bevezette az adatvédelmi incidens fogalmát és annak nyilvántartási kötelezettségét.
 
Szintén új rendelkezés a kötelező szervezeti szabályozás bevezetése azon multinacionális szervezetek számára, amelyek EGT államokon kívülre továbbítanak személyes adatokat.
 
A 2016. január 1. napján hatályba lépett módosítások:
 
Az Info tv. 15. §-a szerinti, a személyes adatkezelésekről és adattovábbításokról történő érintetti tájékoztatáskérésnek a korábbi 30 nap helyett 25 napon belül kell eleget tenni.
 
Ezen kívül szükítette a korábbi 30 napos határidőt máshol is a jogalkotó, ugyanis a kérelem kézhezvételétől 25 napja van az adatkezelőnek arra, hogy írásban vagy elektronikus úton közelje jogi és ténybeli indokainak megjelölésével azt, ha az érintetti a helyesbítés, törlés, zárolás iránti kérelmet elutasítja,
 

A változások...

Készüljön fel a vizsgálatra!
Védje meg magát a bírságtól!
Belső adatvédelmi auditunk célja a hibák és hiányosságok feltárása, javaslatok kidolgozása!
 • Adatvédelmi belső szabályzat kidolgozása
 • Adatvédelmi tájékoztató megszövegezése
 • Kameraszabályzat létrehozása
 • Cookie tájékoztató kialakítása
 • NAIH bejelentések előkészítése
 • Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
 • Kötelezető szervezeti szabályozás bevezetése és NAIH regisztrációja
bottom of page