2016.  január hó 1. napjától és 2015. október 1. napjától is módosult az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXIII. törvény (Info tv.)!
 
A 2015. október 1. napján hatályba lépett módosítások:
 
A Hatóság (NAIH) már hivatalból jár el (Info tv. 60.§), nem csupán hozzá beérkezett panasz esetén. Ez azt jelenti, hogy bárkinél, aki adatkezelő, a NAIH vizsgálódhat.
 
Ezzel párhuzamosan a jogköre kibővült (Info tv. 61.§), amelynek alapján az adatvédelmi hatósági eljárásban hozott határozatában
 • megállapíthatja a személyes adatok jogellenes kezelésének vagy feldolgozásának tényét,
 • elrendelheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését,
 • elrendelheti a jogellenesen kezelt vagy feldolgozott személyes adatok zárolását, törlését vagy megsemmisítését,
 • megtilthatja a személyes adatok jogellenes kezelését vagy feldolgozását,
 • megtilthatja a személyes adatok külföldre történő továbbítását vagy átadását,
 • elrendelheti az érintett tájékoztatását, ha azt az adatkezelő jogellenesen tagadta meg, valamint
 • bírságot szabhat ki.
 
Mindemellett a legmagasabb büntetési tétel 20 millió forintra nőtt (Info tv. 61,§ (3.) bek.).
 
A módosítás bevezette az adatvédelmi incidens fogalmát és annak nyilvántartási kötelezettségét.
 
Szintén új rendelkezés a kötelező szervezeti szabályozás bevezetése azon multinacionális szervezetek számára, amelyek EGT államokon kívülre továbbítanak személyes adatokat.
 
A 2016. január 1. napján hatályba lépett módosítások:
 
Az Info tv. 15. §-a szerinti, a személyes adatkezelésekről és adattovábbításokról történő érintetti tájékoztatáskérésnek a korábbi 30 nap helyett 25 napon belül kell eleget tenni.
 
Ezen kívül szükítette a korábbi 30 napos határidőt máshol is a jogalkotó, ugyanis a kérelem kézhezvételétől 25 napja van az adatkezelőnek arra, hogy írásban vagy elektronikus úton közelje jogi és ténybeli indokainak megjelölésével azt, ha az érintetti a helyesbítés, törlés, zárolás iránti kérelmet elutasítja,
 

A változások...

Készüljön fel a vizsgálatra!
Védje meg magát a bírságtól!
Belső adatvédelmi auditunk célja a hibák és hiányosságok feltárása, javaslatok kidolgozása!
 • Adatvédelmi belső szabályzat kidolgozása
 • Adatvédelmi tájékoztató megszövegezése
 • Kameraszabályzat létrehozása
 • Cookie tájékoztató kialakítása
 • NAIH bejelentések előkészítése
 • Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
 • Kötelezető szervezeti szabályozás bevezetése és NAIH regisztrációja

Rövidített adatkezelési tájékoztató:

A weboldalon történő kapcsolatfelvétel (adatvédelmi teszt elküldése, weboldalon keresztül történő üzenetküldés) esetén az Ön személyes adatainak (név, e-mail cím, telefonszám) elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy megküldött adatait az Adatvédelmi Tanácsadó Kft. (és a közös adatkezelésben résztvevő más adatkezelők), mint adatkezelő a GDPR 6. cikk 1. a) pontja alapján kezelje. Az adatkezelés célja a kérdések, ajánlatkérések megválaszolása, kapcsolatfelvétel és -tartás. Érintettek mindazon természetes személyek, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, akik a weboldal szövegboxainak használatával az Adatkezelőtől a fent nevezett célokból információt kérnek. Az adatok kezelésének időtartama a cél megvalósulásáig tart főszabály szerint. Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga) az info@adatvedelmitauditor.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal teheti meg, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő adatbiztonsági intézkedései összhangban vannak a GDPR-ban és az Infotv. 25/I. §-ban foglaltakkal. A weboldal a wix.com weboldalkészítő portál segítségével jött létre, a wix.com használ, vagy használhat cookie-kat, de azokat az adatkezelő nem használja fel, felelősséggel azok után nem tartozik. Részletes adatkezelési és adatbiztonsági tájékoztatónkat megtekintheti itt

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now