Ki az adatkezelő?

Ha Ön vagy vállalkozása, szervezete adatkezelőnek minősül, a következő kötelezettségei vannak:
 • belső adatkezelési szabályzat létrehozása és annak megfelelő működés
 • weboldalról elérhető adatkezelési tájékoztató közzététele
 • kameraszabályzat létrehozása, ha kamerarendszert üzemeltet
 • minden egyes adatkezelési tevékenység (pl. weboldalra történő regisztráció, hírlevél, kamerás megfigyelés, stb.) NAIH felé történő bejelentése
 • cookie-tájékoztató közzététele a weboldalon, ha az cookie-kat használ
 • adatvédelmi incidensek nyilvántartása
 • kötelező szervezeti szabályozás bevezetése, ha multinacionális szervezetről van szó és EGT-n kívüli tagállamba továbbít adatokat
 
De mikor minősül adatkezelőnek?
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXIII. törvény 3.§ 9. pontja szerint az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja adatkezelőnek minősül.
 
Ez azt jelenti, hogy bárki, legyen természetes személy vagy gazdasági társaság, például betéti társaság vagy akár zártkörű részvénytársaság, egyéb szervezet, mint például alapítvány, egyesület, ha természetes személyek, például ügyfelei, hírlevélre feliratkozók, törzsvendégek adatait gyűjti, felveszi, rögzíti, rendszerezi, tárolja, megváltoztatja, felhasználja, lekérdezi, összekapcsolja, kép- vagy hangfelvételt készít, stb., vagy ezen tevékenységről dönt és adatfeldolgozóval végrehajtatja, adatkezelőnek minősül.
Teljesítse kötelezettségeit, hogy elkerülje a büntetést!
Szolgáltatásaink
 
 • Adatvédelmi belső szabályzat kidolgozása
 • Adatvédelmi tájékoztató megszövegezése
 • Kameraszabályzat létre-hozása
 • Cookie tájékoztató kialakítása
 • Adatkezelési bejelentések előkészítése a NAIH felé
 • Adatvédelmi incidensek nyilvántartása kiszervezés formájában
 • Kötelező szervezeti szabályozás kidolgozása és NAIH felé történő benyújtása

Rövidített adatkezelési tájékoztató:

A weboldalon történő kapcsolatfelvétel (adatvédelmi teszt elküldése, weboldalon keresztül történő üzenetküldés) esetén Ön személyes adatainak (név, e-mail cím, telefonszám) elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy megküldött adatait megismerhessük és a GDPR 6. cikk 1. a) pontja alapján kezeljük. Az adatkezelés célja a kérdések, ajánlatkérések megválaszolása, kapcsaolatfelvétel és -tartás. A személyes adatok feldolgozását Adatkezelő látja el. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, nem tesszük hozzáférhetővé. Adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, valamint egyéb jogairól és az adatkezelésről bővebb felvilágosítást az info@adatvedelmitauditor.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal teheti meg. Weboldalunk a wix.com weboldalkészítő portál segítségével jött létre, a wix.com használ, vagy használhat cookie-kat, de azokat mi nem használjuk, felelősséggel azok után nem tartozunk. Amennyiben az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellene, valamint a NAIH-hoz (www.naih.hu)  illetve a lakóhely szerint illetékes bírósághoz fordulhat. Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-110459/2016. Részletes adatvédelmi és adatbiztonsági tájékoztatónkat megtekintheti itt

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now