Abban az esetben, ha Ön hírleveleket küld ki ügyfelei, partnerei számára, adatkezelési tevékenységet végez.
 
A hírlevélre történő feliratkozáshoz az érintett hozzájárulása szükséges, amely az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.
 
Az érintett adatait megadja, amelyeket az adatkezelő tárol, levélküldéshez felhasznál, tehát adatkezelési tevékenységet végez.
 
Fontos, hogy a fentieknek megfelelően nem lehet interneten talált e-mail címekre hírlevelet küldeni. Továbbá lehetővé kell tenni a leiratkozás lehetőségét. Mivel az adatkezelőnek külön adatállományban kell kezelnie az egyes adatkezelési tevékenységek szerinti adatbázisokat, így a hírlevél-adatbázist is külön kell kezelnie.
 
Így tehát a hírlevélküldés adatkezelésnek minősül, ezért az adatkezelési szabályozásban arról rendelkezni kell és NAIH felé azt be kell jelenteni.

Hírlevélküldést regisztrálni kell? Hogy is van ez?

Teljesítse kötelezettségeit, hogy elkerülje a büntetést!
Kapcsolódó szolgáltatásaink
 
  • Belső adatkezelési szabályzat létrehozása
 
  • Külső adatkezelési tájékoztató megszövegezése
 
  • Adatkezelési bejelentés előkészítése a NAIH felé

Rövidített adatkezelési tájékoztató:

A weboldalon történő kapcsolatfelvétel (adatvédelmi teszt elküldése, weboldalon keresztül történő üzenetküldés) esetén az Ön személyes adatainak (név, e-mail cím, telefonszám) elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy megküldött adatait az Adatvédelmi Tanácsadó Kft. (és a közös adatkezelésben résztvevő más adatkezelők), mint adatkezelő a GDPR 6. cikk 1. a) pontja alapján kezelje. Az adatkezelés célja a kérdések, ajánlatkérések megválaszolása, kapcsolatfelvétel és -tartás. Érintettek mindazon természetes személyek, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, akik a weboldal szövegboxainak használatával az Adatkezelőtől a fent nevezett célokból információt kérnek. Az adatok kezelésének időtartama a cél megvalósulásáig tart főszabály szerint. Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga) az info@adatvedelmitauditor.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal teheti meg, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő adatbiztonsági intézkedései összhangban vannak a GDPR-ban és az Infotv. 25/I. §-ban foglaltakkal. A weboldal a wix.com weboldalkészítő portál segítségével jött létre, a wix.com használ, vagy használhat cookie-kat, de azokat az adatkezelő nem használja fel, felelősséggel azok után nem tartozik. Részletes adatkezelési és adatbiztonsági tájékoztatónkat megtekintheti itt

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now